تبلیغات
اقاقی - زیبا بمان.......

اقاقی

زیبا بمان....... :[یادمان باشد... , ]

زیبایی...
برای آنکه حقیقتا زیبا شویم باید:
1- زندگی پاکی داشته باشیم.
2- پیرو حقیقت باشیم.
3- دچار خشم نشویم.
4- در همه حال لبخند زنیم.
5- به تهیدستان و از پا افتادگان کمک کنیم.

  جی.پی.وسوانی

نوشته شده در پنجشنبه 17 شهریور 1384 و 06:09 ق.ظ توسط بهاره

ویرایش شده در - و -