تبلیغات
اقاقی - آفرینشی چنین مقدس!

اقاقی

آفرینشی چنین مقدس! :[یادمان باشد... , ]

خدا زن را از بازوی چپ مرد آفرید !

(نه از مغز او : تا بر او فرمانروایی کند...

و نه از زیر پای او: تا مورد ستمش قرار گیرد؛)

بلکه از زیر بازوی او...و جایی نزدیک به قلب او آفرید:

تا عشق  او باشد........!

نوشته شده در یکشنبه 27 شهریور 1384 و 11:09 ق.ظ توسط بهاره

ویرایش شده در یکشنبه 27 شهریور 1384 و 11:09 ق.ظ