تبلیغات
اقاقی

اقاقی

:[مطالب باحال , ]

زنگ خورد.

ناظم آمد سر صف ها

توی برنامه صبحگاهی گفت:

بازهم دفتر مشق دیروز خط خورد

وکتاب شب پیش را ماه

با خودش برد.

۞

آی خورشید

روی این آسمان

روی تخت سیاه جهان

با گچ نور بنویس:

زیر این گنبد گرد و کور و کبود

آدمیزاد هرگز

دانش آموز خوبی نبود.

بر گرفته از هفته نامه چلچراغ

 

نوشته شده در چهارشنبه 13 مهر 1384 و 11:10 ق.ظ توسط بهاره

ویرایش شده در شنبه 28 آبان 1384 و 10:11 ق.ظ