تبلیغات
اقاقی - سهراب بیا که آب را گل کردند.....!

اقاقی

سهراب بیا که آب را گل کردند.....! :[یادمان باشد... , ]

نمی دانم چرا این گونه شده ایم؟ ( اینکه جمع می بندم و از ضمیر ـ ایم ـ استفاده میکنم ...فقط و فقط برای لمس بهتر مسئله است...وگرنه هنوز هم خیلی هاخوبند و جزء این دسته ای که می خواهم راجع بهشان صحبت کنم نیستند....)

داشتم میگفتم: براستی ما را چه شده؟ آدمهای این عصر را چه شده؟

در این مدتی که در دانشگاه رشته ی روانشناسی را ادامه میدادم....با این معضل روبرو شدم که زندگی ها  چه ساده از هم می پاشند.....گاهی زن و شوهر ها چه آسان به هم خیانت می کنند....همسران چه کم برای هم وقت می گذارند....و چقدر درک متقابل ضعیف شده.....!

دیگر انگار مفهوم زن و شوهر و آرامش دو نفره ای که باید با هم داشته باشند معنا ندارد....جای تاسف اینست که صاحبکار یکی از دوستانم میگفت: ببینید خانوم.....ایران هم دیگر دارد مثل غرب میشود.....دیگر باید بپذیریم که زن شوهر دار دوست پسر و مرد زن دار هم دوست دختر داشته باشد.....!!!

 بهاره: (باز هم میگویم که منظور من همه نیست و امیدوارم مرا به بدبینی محکوم نکنید.....آنچه میگویم تنها چیزهایی ست که در این چند وقت دیدم و شنیدم و البته برای همه قابل تعمیم نیست...)

شاید واقعا داریم رو به قهقرا می رویم.....نمیدانم......به قول شاعر:

فهمیدن عشق را چه مشکل کردند.....

ما را ز درون خویش غافل کردند.....

انگار کسی به فکر ماهی ها نیست.....

سهراب بیا....که آب را گل کردند...!!!

نوشته شده در شنبه 5 آذر 1384 و 12:11 ب.ظ توسط بهاره

ویرایش شده در - و -