تبلیغات
اقاقی - یادم باشه...یادت باشه.....

اقاقی

یادم باشه...یادت باشه..... :[یادمان باشد... , ]

هرگاه قلبی را شکستی به انتظار شنیدن صدای شکستن منشین ! بعضی قلبها آنقدر مغرورند که صدای خرد شدنشان را فرو می برند

 

هیچ گاه به انتظار تپیدن قلبی چشمهایت را خسته وبی خواب مکن ! بعضی قلبها آنقدر سخت اند که با تپیدن خرد می شوند

 

هرگز به انتظار باز شدن قلبی در مزن ! بعضی قلبها آنقدر خالی اند که با کلید احساس هم باز نمی شوند

 

هیچ گاه انتظار نداشته باش بر سکوی قلبی حکومت کنی ! بعضی قلبها آنقدر سست اند که فرو می ریزند

 

هیچ گاه انتظار نداشته باش در قلبی باقی بمانی ! بعضی قلبها کاروانسرایی پر از مسافرند که دیگر جایی برایت باقی نمی گذارند

 

همیشه به یاد داشته باش  

         تا به فراموشی بسپاری 

                 آنچه راکه اندوهگینت می سازد ،

                                          اما ...

هرگز فراموش مکن  

       به یاد داشته باش 

             آنچه را که شادمانت می سازد

نوشته شده در چهارشنبه 7 دی 1384 و 11:12 ق.ظ توسط بهاره

ویرایش شده در - و -