تبلیغات
اقاقی - رانندگی زنها.....

اقاقی

رانندگی زنها..... :[مطالب باحال , ]

توجه:این یک مطلب فمنیستی است....

زنها اغلب کند رانندگی می کنند....درست است....زنها تجسم فضایی ضعیفتری دارند....درست

است....زنها دیرتر دور فرمون میگیرند..درست است....

اما رانندگان خوبی هستند....با وسواس و دقت می رانند....آمار نشان داده که کمتر تصادف می

کنند .(آمار سال ۸۳ نشان داد:۴/۵ درصد زنان تصادف می کنند و ۱/۹۴ درصد مردان)

زنها بیشتر مقررات راهنمایی و رانندگی و قوانین را رعایت می کنند...!

 خشونت طلبی در رانندگی زنان اصلا جایی ندارد....صبور می رانند....

بله اگر رانندگی را جنگ بدانیم....اگر رانندگی را  رالی تصور کنیم.....زنها در رانندگی ضعیفند.

اما رانندگی :یعنی سالم راندن...و سالم رسیدن....!

زنان یاد گرفته اند که در فعالیتهایی مثل آشپزی و....دقیق و ظریف کار کنند...پس جای تعجب ندارد

که در رانندگی هم چنین هستند.

درست است که مردان دست فرمان بهتری دارند(به دلیل ذهن منطقی تر )....اما باید این را هم در

نظر گرفت که مردان قبل از رانندگی ماشین خیلی بیشتر از زنان پشت موتور و دوچرخه نشسته اند

و بنابر این  به طبع تمرین بیشتری کرده اند و آمادگی بیشتری هم دارند.

زنان را دست کم نگیریم....می دانم که بیشتر مردان زنان را رانندگان خوبی نمی دانند....و همین

در روحیه زنان اثر گذاشته و کمی خود باوری شان نیاز به تقویت دارد.

خود باوری زنان نیاز به تقویت دارد.....آنها را باور کنیم تا آنها هم خودشان را باور کنند....!

         ممنون از اینکه مطلبم را خواندید.

  منتظر نظرات شما دوستان خوبم هستم.

بهاره

نوشته شده در سه شنبه 2 اسفند 1384 و 01:02 ب.ظ توسط بهاره

ویرایش شده در سه شنبه 2 اسفند 1384 و 01:02 ب.ظ