تبلیغات
اقاقی - انگار که تنها آفریده ات هستم!

اقاقی

انگار که تنها آفریده ات هستم! :[عاشقانه ها... , ]

              

                مناجات نامه یک بنده:     
                     

                       خدایا ، در برابر هیچ تكبری سر خم نمی كنم ،

 
تنها متكبران تو را متكبر می دانند
 
تو خزانه عشقی ،پس تو را شكر
 
امروز را به من دادی ، با تمام سختی هایش
 
 
اما قدرت را به من دادی با تمام آسانیش
 
اشك را به من دادی تا برای شستن دل به تیمم پناه نیاورم
 
دل را به من دادی تا از رخوت سرمای كوچه ها به دنبال كارتنی از رنگها نباشم
 
نمی دانم چرا؟ برای چه هنوز به من نگاه می كنی
 
 
.با تمام دقتت
 
انگار كه تنها آفریده ات هستم،
 
 
چگونه می شود ندید دسته گلهایی كه رویش كارت سپید رنگی
 
گذارده شده با یادداشت : از طرف خدا !
 
هر روزآنها را می بینم،
 
 
گاهی از بی حوصلگی پشت در خشك می شوند
 
اما تو باز فردا دسته گل تازه ای می فرستی
 
تو مهربانی ، بی نظیر ، پس تو را شكر
 
چراغ هوش را به من دادی
 
برای زود پیدا كردنت در قایم باشكی كه در تاریكی با من بازی می كنی
 
مهر را به من دادی
 
 
تا مادر خوشحال باشد كه نام شایسته ای برای دلبندكش انتخاب كرده
 
راه های پیش رویم را خراب می كنی تا تنها یك راه بماند
 
راهی كه بر روی تابلوی كنارش نوشته :یك عمر تا خدا
 
هیچ گاه نگذاشتی تا در چشمان متكبر سیاه پوشان شكسته شوم
 
گاه با خود می گویم كه تنها گفتن یك جمله قبل ازخواب اینقدر برایت ارزشمند است
 
برایت هیچ نكرده ام
 
تنها هر شب یك جمله با تو می گویم:
 
خدای من ، تو را شكر!
 
فرشته ات را برای من فرستادی
 
برای نجات از اعماق یك فاجعه نمناك از هق هق
 
خدایا تو را شكر
 
از هر چه زاهد گلاب بوی ِآن كار ِدیگر كرده بیزارم كردی!
 
خدایا تو را شكر .....

نوشته شده در یکشنبه 5 تیر 1384 و 07:06 ق.ظ توسط بهاره

ویرایش شده در دوشنبه 6 تیر 1384 و 12:06 ب.ظ